Welkom op de website van Niravata en bedankt voor je bezoek!

Op deze website vind je informatie over de lessen van Niravata over diverse onderwerpen:

Over je “zelf”‘: wat ben je nou eigenlijk?

Mind: wat is het en wat is het niet?

Spirit: wat is het en hoe verhoudt zich dat tot lichaam en mind?

Pad: informatie over het pad naar ontwaken

Een Cursus in Wonderen en Niravata’s radicale interpretatie daarvan

Het Urantia Boek: wat is het en wat zijn de beperkingen?

Adyashanti: informatie over de teachings van Adyashanti

Overige artikelen

Ware vooruitgang

Men zegt: de wetenschap heeft ons vooruitgang gebracht. Niravata zegt: de wetenschap is gewoon de op dit moment heersende religie. Een religie van aanbidding van het materiële door blinden, die geloven dat zij kunnen zien met de ogen van een lichaam en dan absolute waarde toekennen aan wat die ogen ons proberen wijs te maken.

Vooruitgang is als je inziet dat je geen lichaam bent en dat al je perceptie en alles wat je denkt te zien het rechtstreekse gevolg is van wat je WIL zien. De wereld en jouw lichaam vormen een beeld dat JIJ werkelijkheid wilde maken.

Probeer niet de wereld te verbeteren, maar word wakker, ontdek wie je in werkelijkheid bent en probeer beter te kijken naar waarom jij de wereld maakte zoals zij leek te zijn.


Niravart

Waarom besta je?

God, die alles al is en heeft en dus al compleet en perfect is, heeft toch andere wezens geschapen die ieder individueel ook alles zijn en hebben, maar die dat alles willen delen met elkaar en met God om hun geluk en vreugde te vergroten. Iets dat Alles al is kan namelijk alleen nog groter worden, en Zichzelf kennen, door dat Alles te delen. Dat is de reden waarom God jou geschapen heeft. Geluk is alleen echt als je het kunt delen.

Waarom ben je op Aarde?

Je missie op deze planeet is simpel. Je bent hier om te laten zien dat je niet een lichaam bent en dat je niet een ego bent maar, in plaats daarvan, een ziel die het volledig waard is om liefde te ontvangen en volledig in staat is om liefde te geven. Met die hogere afstemming tussen je ziel en je dagelijkse bestaan kun je de anderen en jezelf vergeven en je herinneren waarom God jou geschapen heeft en waarom je nog steeds compleet en perfect bent.

Niravata’s regel nummer 1 is: je bent NIET je lichaam. En 2: de wereld is letterlijk geen werkelijkheid. Je droomt je lichaam en de wereld bij elkaar. Die hele illusie is als een nachtmerrie. Als je wakker wordt dan herinner je je alles en is het lichaam slechts een communicatie-middel, en de wereld een klaslokaal.

Niravart
Niravart
Niravart

Ga mee naar een wereld van Licht

Jullie zijn makers van een wereld die niet bestaat, maar neem nu wat rust en verblijf voortaan in een wereld waar vrede is. Deze andere wereld neem je dan mee, naar alle droeve ogen en vermoeide harten die denken dat ze zonde zien en kloppen op dat trieste refrein. Van jou kan nu hun rust komen. Van jou uit kan nu een wereld oprijzen waar zij met vreugde naar kijken en waar hun harten weer blij zijn. Want in jou is er nu de visie die zich uitstrekt tot al die anderen en die hen bedekt met vriendelijkheid en licht. In die steeds groter wordende wereld van licht zal het donker, dat zij dachten dat werkelijk bestond, aan de kant geschoven worden totdat het nog maar een verre schaduw is, ver weg en een vage herinnering, want de zon schijnt op dat alles tot er niets van over is. En al hun “kwade” gedachten en “zondige” ideeën, hun dromen van schuldig zijn en keiharde wraak, en elke wens om iemand pijn te doen, om te doden of om zelf dood te gaan, zal verdwijnen als sneeuw voor de zon die jij ze brengt en die jij bent.

Zou je dit niet willen doen voor de Liefde van God? En voor jezelf? [A Course in Miracles, T. Ch. 25, IV, para. 3-4]

Niravart

Wees tolerant

We moeten oudere ideeën en vroegere stappen in de richting van het ideaal nu niet afwijzen als nutteloos en schadelijk. En tolerant zijn voor anderen die aan hun eigen groei bezig zijn, in hun eigen tempo.

[Vivekanada, Jnana-Yoga, p 275] “Deze tendens in religie is heel schadelijk. Iemand krijgt een nieuw en beter idee en kijkt dan terug op de ideeën die zojuist vervangen zijn, en besluit dan opeens dat die oude ideeën misleidend en onnodig waren. Maar je zou moeten bedenken dat, hoe ruw de oude ideeën nu misschien ook lijken vanuit je huidige kijk op de zaak, ze toch nodig waren om je huidige staat te bereiken en dat ieder van ons op diezelfde manier moet en mag groeien, door eerst te leven met wat ruwe ideeën, daar vooruitgang uit te halen, en dan een hoger niveau te bereiken.”

Niravart
Niravart

Niravata